Howa çydamly bitarap izolýasiýa aýnasy Iki komponent Silikon möhürleýji barrel

IKI KOMPONENT SILIKON MÖHÜR

JB9980 Silikon izolýasiýa edýän aýna möhürleýji, iki bölek, bitarap bejeriş silikon möhürleýji,
ýokary öndürijilikli izolýasiýa aýna öndüriji.

Aýratynlyklary

* JB9980 tarapyndan öndürilen izolýasiýa aýnasy I SR-20HM-JC / T 486-2001 laýyk gelýär.
* Bitarap bejerildi, poslama, zyýansyz.
* 50 ℃ ~ + 150 at derejesinde giň diapazonda ajaýyp durnuklylyk.
* Ajaýyp howa geçirmeýän aýratynlyk we UV şöhlelenmesine, ýokary temperatura we çyglylyga ýokary garşylyk.

Arza

* Iki möhürli izolýasiýa aýnasynda ikinji möhüri ýasamak üçin düzülendir
* Bu önüme girizilen ýokary öndürijilik aýratynlyklary ony esasanam aşakdaky programmalar üçin amatly edýär:

* Söwda üçin izolýasiýa edilen aýna bölümi
* Aýna görnüşlerini öz içine alýan izolýasiýa aýna bölümi ýa-da erkin gyralary (gün arhitekturasy)
* Belki ýokary ýylylyk ýa-da çyglylyk bolan izolýasiýa aýna bölümi
JB9980 möhürleýji, iň köp örtülen ýa-da örtülmedik aýna üçin ajaýyp ýelmeşýär.“Junbond” -yň bitarap seriýasyna gabat gelýär

  • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 / bölegi
  • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
  • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek

Gysgaça syn

IKI KOMPONENT SILIKON MÖHÜR

JB9980 Silikon izolýasiýa edýän aýna möhürleýji, iki bölek, bitarap bejeriş silikon möhürleýji,
ýokary öndürijilikli izolýasiýa aýna öndüriji.

Aýratynlyklary

* JB9980 tarapyndan öndürilen izolýasiýa aýnasy I SR-20HM-JC / T 486-2001 laýyk gelýär.
* Bitarap bejerildi, poslama, zyýansyz.
* 50 ℃ ~ + 150 at derejesinde giň diapazonda ajaýyp durnuklylyk.
* Ajaýyp howa geçirmeýän aýratynlyk we UV şöhlelenmesine, ýokary temperatura we çyglylyga ýokary garşylyk.

Arza

* Iki möhürli izolýasiýa aýnasynda ikinji möhüri ýasamak üçin düzülendir
* Bu önüme girizilen ýokary öndürijilik aýratynlyklary ony esasanam aşakdaky programmalar üçin amatly edýär:

* Söwda üçin izolýasiýa edilen aýna bölümi
* Aýna görnüşlerini öz içine alýan izolýasiýa aýna bölümi ýa-da erkin gyralary (gün arhitekturasy)
* Belki ýokary ýylylyk ýa-da çyglylyk bolan izolýasiýa aýna bölümi
JB9980 möhürleýji, iň köp örtülen ýa-da örtülmedik aýna üçin ajaýyp ýelmeşýär.“Junbond” -yň bitarap seriýasyna gabat gelýär

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň