Silikon möhürleýji gurluş

 • Bir komponent “Junbond 9800” gurluşly silikon möhürleýji

  Bir komponent “Junbond 9800” gurluşly silikon möhürleýji

  Junbond®9800 bir komponent, bitarap bejeriş, silikon gurluş möhürleýji

  Junbond®Aýna perde diwarlaryny gurmak bilen ulanmak üçin ýörite 9800.

  Gowy gurallar we egrem-bugram däl häsiýetler bilen 5-den 45 ° C-e çenli ulanmak aňsat

  Gurluşyk materiallarynyň köpüsine ajaýyp ýelmeşme

  Ajaýyp howa çydamlylygy, UV we gidroliz garşylygy

  -50-den 150 ° C-e çenli gowy çeýeligi bilen temperatura çydamlylygynyň giň diapazony

  Beýleki bitarap bejerilen silikon möhürleýjiler we gurluş gurnama ulgamlary bilen utgaşykly