Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Bahany nädip alyp bilerin?

J: Adatça gözlegiňizi alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris (Dynç günleri we dynç alyş günlerinden başga). Bahany almak üçin gaty gyssanýan bolsaňyz, bize e-poçta iberiň ýa-da bahany hödürläp biler ýaly başga ýollar bilen habarlaşyň.

S: Sargyt goýýan nusgalary satyn alyp bilerinmi?

J: Hawa. Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

S: Başlangyç wagtyňyz näçe?

J: Bu sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly. Adatça az mukdarda 7-15 günüň içinde, köp mukdarda 30 günüň dowamynda iberip bileris.

S: Töleg möhletiňiz näçe?

J: T / T, Western Union, L / C we Paypal. Bu gepleşikler.

S: iberiş usuly näme?

J: Deňiz, howa ýa-da ekspress (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX we ect) arkaly iberilip bilner. Sargyt goýmazdan ozal biziň bilen tassyklaň.

S: OEM hyzmatyny berip bilersiňizmi?

J: Hawa, öz markaňyz bilen öndürip bileris.

S: Hilini nädip kepillendirip bilersiňiz?

J: Çig maldan taýýar önümlere çenli berk hil synag ulgamy bar, materiallar QC adamlary tarapyndan barlanmaly we gol çekilmeli.

S: MOQ barmy?

A : Hawa, Umuman, MOQ 3000pc.

S your Zawodyňyza baryp bilerinmi?

A come Hoş geldiňiz. Syýahat meýilnamaňyzy maňa habar bermegiňizi haýyş edýäris, sizi alyp, myhmanhana bron etmek isleýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?