GP Silikon möhürleýji

 • One Component Acidic Silicone Sealant

  Bir komponentli kislotaly silikon möhürleýji

  Junbond®Kislotaly silikon möhürleýji, umumy maksatly ulanmak üçin tygşytly, bir bölek, asetoksi bejermek silikon möhüridir. Çeýe baglanyşygy üpjün edýär we gatylaşmaz we ýarylmaz. Dogry ulanylanda + -25% hereket ukyby bolan ýokary öndürijilikli möhürdir.

 • Anti-fungus silicone sealant

  Kömeleklere garşy silikon möhürleýji

  Junbond®971 bu asetoksi bejergisi, kömelek we çyglylyga uzak möhletli garşylyk üçin güýçli kömeleklere garşy birleşmäni öz içine alýan hemişelik çeýe sanitariýa silikonydyr.

  • Uzak möhletli kömelek we çygly garşylyk
  • Eokary çeýeligi we çeýeligi
  • Çalt bejermek - pes hapa ýygnamak