Biz hakda

Ajaýyp ýelmeýän şalyk bolan “Junbom Group” -a üns beriň

“Junbom Group” döredileli bäri bir bölek silikon möhürleýji, iki komponentli silikon möhürleýji, poliuretan köpügi we ekologiýa taýdan arassa ýokary elastik möhür öndürmek we satmak bilen meşgullanýar. Bäş sany silikon möhürleýji önümçilik bazasy (Foshan Jiaolang New Material Co., Ltd., Shunde District Pengda New Material Technology Co., Ltd. Hubei Junbang Täze Material Tehnologiýa Co., Ltd. “Material Technology Co., Ltd.” “Junbom Group” -yň ýelim önümçiliginde önüm zynjyrynyň ýerleşişini gowulandyrmak üçin, şu gün Anhui, “Junbom Group” -da 6 zawod bilen 100,000 inedördül metrden gowrak ösümlik zawody bilen köpükleýji önümçilik bazasyny döretdi, 1200 işgär, 36000 söwda nokady we jemi satuw 1,5 milliard.

2016-njy ýylda “Junbom Group” döräli bäri bu pudakda “junbom tizligini” döredip, çalt ösüş döwrüne gadam basdy. Geljekde Junbom yzygiderli tagalla eder, gözleglerini dowam etdirer we Junbom halkyna degişli "junbom modeli" döretmegi dowam etdirer.

Kämil önümçilik ulgamy birinji derejeli kärhanany döredýär we müşderilere birinji derejeli hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär. Indi 20 sany ösen silikon möhürleýji awtomatiki önümçilik liniýasy, 8 sany styrofoam önümçilik liniýasy we 2 ekologiýa taýdan arassa ýokary elastik awtomatiki önümçilik liniýasy bar. Productshli önümler ýokary hilli, ýokary standart çig mal ulanýarlar we önümçiligiň her bir baglanyşygyny ylmy taýdan gözegçilikde saklaýarlar. Öndürilen her önümiň senagat standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin täsirli gözegçilik.

Umumy ýagdaý bize hiç wagt sähelçe dynç almaga, "seniň bilen gitmek we döwleti gülläp ösmek" baradaky umumy ösüş düşünjesini durmuşa geçirmäge we ýokary derejeli hyzmatdaşlar, toparyň görnükli işgärleri we aşaky akymlar üçin hakykatdanam ýeňiş gazanmaga mümkinçilik bermez. Müşderiler.

Sergi