Ojakdan goraýan silikon möhürleýji

 • Fireproof silicone sealant

  Ojakdan goraýan silikon möhürleýji

  Junbond®119 ýeke komponent, bitarap bejeriş, silikon ýangyn söndüriji möhür, ýangyna garşy hyzmatyň aralaşmagyny möhürlemek üçin klassifikasiýa

  we gorizontal we wertikal ot bölünişlerinde gurluşyk bogunlary.

  Fireangyna bagly bogunlarda iň ýokary hereketi üpjün edýän we içeri girýän goşundylary möhürleýän esasly ojak möhürleýji

  ýangyna bagly bogunlar we aralaşýan programmalar bilen möhürler Bir bölegi ulanmak aňsat, bitarap bejeriş, Fire bahalandyrylan Sealant.