NP Silikon möhürleýji

 • One Component Structural Silicone Sealant

  Bir komponentli gurluşly silikon möhürleýji

  Junbond®9800 bir komponent, bitarap bejeriş, silikon gurluş möhürleýji

  Junbond®Aýna perde diwarlaryny gurmak bilen ulanmak üçin ýörite 9800.

  Gowy gurallar we egrem-bugram däl häsiýetler bilen 5-den 45 ° C-e çenli ulanmak aňsat

  Gurluşyk materiallarynyň köpüsine ajaýyp ýelmeşme

  Ajaýyp howa çydamlylygy, UV we gidroliz garşylygy

  -50-den 150 ° C-e çenli gowy çeýeligi bilen temperatura çydamlylygynyň giň diapazony

  Beýleki bitarap bejerilen silikon möhürleýjiler we gurluş gurnama ulgamlary bilen utgaşykly

 • Silicone Window & Door Assembly Sealant

  Silikon penjire we gapy gurnama möhüri

  Junbond®9500 bir komponentli, bitarap bejeriji, ulanmaga taýyn silikon elastomerdir. Dürli poslamaýan polat gapylary we penjireleri möhürlemek we birleşdirmek üçin amatly. Otag otagynda çeýe we güýçli möhür emele getirmek üçin howadaky çyglylyk bilen çalt bejerilýär.

 • Neutral weatherproof silicone sealant

  Bitarap howa geçirmeýän silikon möhürleýji

  Junbond®9700Bitarap bejeriş silikon möhürleýji, uzak möhletli çeýeligi we çydamlylygy bilen berk, ýokary modully rezin emele getirmegi bejerýän bir bölek, çökmeýän, çyglylygy bejerýän RTV (otag temperaturasy wulkanizasiýa). Bitarap bejeriş mehanizmi çäklendirilen iş ýerlerinde ulanmak üçin iň amatlydyr, sebäbi hiç hili ýakymsyz ys ösmeýär. Düşünmedik aýratynlyklar, dikligine ýa-da keseligine bogunlara akmazdan ýa-da egilmezden ulanmaga mümkinçilik berýär. JB9700 bitarap bejeriş silikony, ozon, ultramelewşe şöhlelenmesi, doňdurma şertleri we howadan himiki maddalar ýaly howa şertlerine ajaýyp garşylygy bar.